Doradztwo zawodowe

 

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu realistyczny wybór zawodu kształcenia, szkolenia, bądź też zmianę zatrudnienia.

W tym celu:

 • wspólnie z klientem zajmuje się jego osobistym potencjałem (wykształceniem, przebytymi szkoleniami, doświadczeniem zawodowym, zainteresowaniami, umiejętnościami, cechami osobistymi i możliwościami fizycznymi),
 • motywuje do podejmowania własnych decyzji sprzyjających rozwojowi zawodowemu,
 • dostarcza wiedzy o świecie pracy, pomaga w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych.

Doradca zawodowy współpracuje także z pracodawcami.

 

Co oferujemy?

 • Bezrobotnym
  • Indywidualne porady zawodowe,
  • Grupowe porady zawodowe,
  • Pomoc w przygotowaniu indywidualnego planu działania (IPD) w celu doprowadzenia do podjęcia odpowiedniej pracy,
  • Warsztaty tematyczne dot. różnych dziedzin życia społecznego tj. komunikacja, asertywność, stres,
  • Informację zawodową indywidualną i grupową.
 • Pracodawcom
  • Pomoc w doborze odpowiednich kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • Pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych,
  • Uczestnictwo w giełdach pracy,
  • Spotkania w zakładach pracy, podczas których zbieramy i gromadzimy informacje o Waszych potrzebach.

 

Kto może korzystać z usług doradcy?

 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy,
 • pracodawcy,
 • inni.

Pamiętaj! Usługi doradcy zawodowego są bezpłatne. To ty podejmujesz decyzję

 

Sala informacji zawodowej

Miejsce, w którym znajdziesz wszystkie dostępne informacje związane z rynkiem pracy.

Oferujemy:

 • Informacje o:
  • zawodach
  • szkołach
  • instytucjach szkoleniowych
  • rynku pracy
 • Prasę
 • Literaturę związaną z rynkiem pracy
 • Filmy szkoleniowe i zawodoznawcze
 • Pomoc w zakresie:
  • pisania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny)
  • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej

Udostępniamy:

 • komputer (internet), drukarki.

 

Wytworzył:
Michał Szewczyk
Udostępnił:
Jacek Wiśniewski
(2009-03-04 12:25:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Wiśniewski
(2016-03-29 09:58:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki