Wykaz stanowisk urzędu

 

Wykaz Działów Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie

 

Lp.

Nr pokoju

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

1

210

Violetta Klimczak

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

2

208

Marzena Kamińska

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

3

203

 Anita Rus

Główny Księgowy

4

204

Marta Szewczyk

Kierownik Działu Organizacyjno Administracyjno Prawnego

5

201

 Elżbieta Chodak

Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń

6

108

Joanna Konieczna - Ruka

Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej

7 205 Jacek Wiśniewski Administrator Systemów Inforamtycznych

 

Wytworzył:
Jacek Wiśniewski
Udostępnił:
Jacek Wiśniewski
(2007-01-24 09:05:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiśniewski Jacek
(2023-12-21 14:28:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki